อาวุธ
อัพเดท : 2019-12-01
OSKAL M10

สินค้า :
30 วัน

ราคา :
15 บาท

คงเหลือ :
9
โค๊ด
Mechanic Smoke

สินค้า :
30 วัน

ราคา :
15 บาท

คงเหลือ :
10
โค๊ด
Blockbuster M4A1

สินค้า :
ถาวร

ราคา :
50 บาท

คงเหลือ :
3
โค๊ด
Blockbuster PSG1

สินค้า :
ถาวร

ราคา :
50 บาท

คงเหลือ :
4
โค๊ด
Libra Psg-1

สินค้า :
ถาวร

ราคา :
50 บาท

คงเหลือ :
1
โค๊ด
Gold Nacre M4A1

สินค้า :
ถาวร

ราคา :
50 บาท

คงเหลือ :
2
โค๊ด
Joker Smoke

สินค้า :
30 วัน

ราคา :
10 บาท

คงเหลือ :
4
โค๊ด
Lizard Beretta

สินค้า :
ถาวร

ราคา :
30 บาท

คงเหลือ :
2
โค๊ด
G36C ②

สินค้า :
ถาวร

ราคา :
100 บาท

คงเหลือ :
3
โค๊ด
AWP ②

สินค้า :
ถาวร

ราคา :
130 บาท

คงเหลือ :
5
โค๊ด
TAG 50 ②

สินค้า :
ถาวร

ราคา :
100 บาท

คงเหลือ :
2
โค๊ด
ดูม และ เซ็ต
ไอเทมอื่นๆ
ป้องกันระเบิดทีม

สินค้า :
30 วัน

ราคา :
10 บาท

คงเหลือ :
12
โค๊ด
Double UP

สินค้า :
30 วัน

ราคา :
20 บาท

คงเหลือ :
11
โค๊ด
EXP x6

สินค้า :
14 วัน

ราคา :
50 บาท

คงเหลือ :
4
โค๊ด
สลับปืนไว

สินค้า :
30 วัน

ราคา :
30 บาท

คงเหลือ :
5
โค๊ด
ตีบวกปืน (ธาตุ)

สินค้า :
50 ชิ้น

ราคา :
150 บาท

คงเหลือ :
4
โค๊ด
ตีบวกปืน (แสง)

สินค้า :
50 ชิ้น

ราคา :
130 บาท

คงเหลือ :
10
โค๊ด