อาวุธทั้งหมด

Spirits M200


ถาวร - 100 บาท


สินค้าเหลือ : 4 โค๊ดGENERAL AK74


ถาวร - 80 บาท


สินค้าเหลือ : 6 โค๊ดGENERAL BERETTA


ถาวร - 80 บาท


สินค้าเหลือ : 6 โค๊ดANIMAL PSG1A1


ถาวร - 90 บาท


สินค้าเหลือ : 10 โค๊ดANIMAL M4A1 MOD0


ถาวร - 90 บาท


สินค้าเหลือ : 9 โค๊ดCANCER PSG-1


ถาวร - 100 บาท


สินค้าเหลือ : 6 โค๊ดHAIL


ถาวร - 100 บาท


สินค้าเหลือ : 12 โค๊ดSAFARI M4A1


ถาวร - 80 บาท


สินค้าเหลือ : 13 โค๊ดSAFARI PSG-1


ถาวร - 80 บาท


สินค้าเหลือ : 14 โค๊ดGemini AK74


ถาวร - 50 บาท


สินค้าเหลือ : 3 โค๊ดUZI ②


ถาวร - 130 บาท


สินค้าเหลือ : 3 โค๊ดG36C ②


ถาวร - 130 บาท


สินค้าเหลือ : 3 โค๊ดAWP ②


ถาวร - 130 บาท


สินค้าเหลือ : 4 โค๊ด10,000,000 EXP


1 โค๊ด - 900 บาท


สินค้าเหลือ : 2 โค๊ด1,000,000 EXP


ถาวร - 100 บาท


สินค้าเหลือ : 2 โค๊ดJELLY TAC-50


ถาวร - 80 บาท


สินค้าเหลือ : 4 โค๊ด


ชุด ดูม ต่างๆ

RANGER SET (120)


120 วัน - 200 บาท


สินค้าเหลือ : 1 โค๊ดRANGER SET


30 วัน - 100 บาท


สินค้าเหลือ : 5 โค๊ดชุดทอง ถาวร SSD


ถาวร - 3800 บาท


สินค้าเหลือ : 1 โค๊ดNIGHT SET


30 วัน - 80 บาท


สินค้าเหลือ : 9 โค๊ดEXP pack


30 วัน - 50 บาท


สินค้าเหลือ : 7 โค๊ดชุด SAFARI


30 วัน - 60 บาท


สินค้าเหลือ : 7 โค๊ดชุดมังกร


30 วัน - 60 บาท


สินค้าเหลือ : 7 โค๊ดชุด Viper


30 วัน - 60 บาท


สินค้าเหลือ : 6 โค๊ดเซ็ตเสือ-ทอง


30 วัน - 60 บาท


สินค้าเหลือ : 8 โค๊ดเซ็ตเสือ-ขาว


30 วัน - 60 บาท


สินค้าเหลือ : 4 โค๊ดดูม Akuma


30 วัน - 100 บาท


สินค้าเหลือ : 4 โค๊ดดูม RAVANA


30 วัน - 150 บาท


สินค้าเหลือ : 3 โค๊ดดูม อาคม


30 วัน - 150 บาท


สินค้าเหลือ : 4 โค๊ด


ไอเทมอื่นๆ

EXP x5


7 วัน - 50 บาท


สินค้าเหลือ : 3 โค๊ดEXP x3


30 วัน - 45 บาท


สินค้าเหลือ : 29 โค๊ดDE COIN


20 ชิ้น - 40 บาท


สินค้าเหลือ : 19 โค๊ดSUPER BOOM


10 ลูก - 50 บาท


สินค้าเหลือ : 2 โค๊ดตีบวกปืน (ธาตุ)


50 ชิ้น - 150 บาท


สินค้าเหลือ : 6 โค๊ดตีบวกปืน (แสง)


50 ชิ้น - 130 บาท


สินค้าเหลือ : 12 โค๊ด