คนที่ขึ้นว่า เสร็จแล้ว ของวันที่ 28-29-30 รวม 3 วัน

ทำเสร็จหมดแล้ว รับ EXP ให้แล้วครับ