คนที่ขึ้นว่า เสร็จแล้ว ของวันที่ 16-17-18 รวม 3 วัน

ทำไปแล้ว 3/3 วัน เข้าเล่นเกมส์ได้เลยครับ

EXP 3,000,000 รับให้แล้วครับ