3 ล้าน EXP วันที่ 10,11,12


ระยะเวลาในการทำ : 3 วัน


จำนวนรับฝาก : 6/30


ฝากได้ถึง : 2019-06-09 เวลา 23.59 น.


ราคา : 100 บาท3 ล้าน EXP วันที่ 13,14,15


ระยะเวลาในการทำ : 3 วัน


จำนวนรับฝาก : 6/30


ฝากได้ถึง : 2019-06-12 เวลา 23.59 น.


ราคา : 100 บาท3 ล้าน EXP วันที่ 16,17,18


ระยะเวลาในการทำ : 3 วัน


จำนวนรับฝาก : 6/30


ฝากได้ถึง : 2019-06-15 เวลา 23.59 น.


ราคา : 100 บาท3 ล้าน EXP วันที่ 19,20,21


ระยะเวลาในการทำ : 3 วัน


จำนวนรับฝาก : 6/30


ฝากได้ถึง : 2019-06-18 เวลา 23.59 น.


ราคา : 100 บาท3 ล้าน EXP วันที่ 22,23,24


ระยะเวลาในการทำ : 3 วัน


จำนวนรับฝาก : 5/30


ฝากได้ถึง : 2019-06-21 เวลา 23.59 น.


ราคา : 100 บาท3 ล้าน EXP วันที่ 25,26,27


ระยะเวลาในการทำ : 3 วัน


จำนวนรับฝาก : 4/30


ฝากได้ถึง : 2019-06-24 เวลา 23.59 น.


ราคา : 100 บาท3 ล้าน EXP วันที่ 28,29,30


ระยะเวลาในการทำ : 3 วัน


จำนวนรับฝาก : 4/30


ฝากได้ถึง : 2019-06-27 เวลา 23.59 น.


ราคา : 100 บาท
คลิปอธิบาย ควรดูนะครับ