ข่าวสารอัพเดท : 2019-01-03

เรื่อง : ปืนตระกูล คริสมาส