ข่าวสารอัพเดท : 2019-02-19

เรื่อง : ปืนเปิดขายช่วง 19-28 ก.พ. เท่านั้น