ปิดการขาย ชั่วคราว
โดยไม่มีกำหนดเปิด หากกลับมาเปิดขาย จะแจ้งให้ทราบทางเพจนะครับ