เช็คสถานะ

คิว. รายการที่ฝาก ชื่อเล่น ไอดีเกมส์ สถานะ
32 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง Khomsan oatkxxxx เสร็จแล้ว
31 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง ชายวัดแจ้ง gamexxxx เสร็จแล้ว
30 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง มิ้งต์ mingxxxx เสร็จแล้ว
29 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง คุณเจษ porkxxxx เสร็จแล้ว
28 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง Phiphat Ae aetaxxxx เสร็จแล้ว
27 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง zee taymxxxx เสร็จแล้ว
24 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง ฟิวจ้าา fewzxxxx เสร็จแล้ว
23 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง ต่อนิคม panyxxxx เสร็จแล้ว
21 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง อุเทน ten7xxxx เสร็จแล้ว
20 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง Satirt nutlxxxx เสร็จแล้ว
19 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง ผมเองครับ jinjxxxx เสร็จแล้ว
18 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง จงจง kongxxxx เสร็จแล้ว
17 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง บอส bossxxxx เสร็จแล้ว
16 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง ตี๋ nongxxxx เสร็จแล้ว
15 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง คิว lnwkxxxx เสร็จแล้ว
14 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง บาส btskxxxx เสร็จแล้ว

รีวิวการอัพยศ