เช็คสถานะ

คิว. วันที่ รายการที่ฝาก ชื่อเล่น ไอดีเกมส์ สถานะ
44 2021-05-09 04:37:53 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง มาร์ค nutnxxxx เสร็จแล้ว
43 2021-05-03 18:32:53 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง วิช tawixxxx เสร็จแล้ว
42 2021-05-03 07:26:21 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง ปลายจุ๊กกู้ nickxxxx เสร็จแล้ว
41 2021-04-24 20:44:09 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง วิว Fiv0xxxx เสร็จแล้ว
40 2021-04-18 13:50:46 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง Thanadech thanxxxx เสร็จแล้ว
39 2021-04-15 12:55:14 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง *คนมันเปี้ยว jamexxxx เสร็จแล้ว
38 2021-03-16 21:21:10 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง N1zar_ mmemxxxx เสร็จแล้ว
37 2021-03-05 16:40:49 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง นั้งเล่น ไปวันๆ charxxxx เสร็จแล้ว
36 2021-02-13 08:41:02 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง นัท ืnxxxx เสร็จแล้ว
35 2021-02-02 23:26:20 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง Nuttapong pongxxxx เสร็จแล้ว
34 2021-01-31 22:05:15 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง Infinity flooxxxx เสร็จแล้ว
32 2021-01-21 19:44:58 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง Khomsan oatkxxxx เสร็จแล้ว
31 2021-01-02 20:31:37 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง ชายวัดแจ้ง gamexxxx เสร็จแล้ว
30 2021-01-02 05:15:29 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง มิ้งต์ mingxxxx เสร็จแล้ว
29 2021-01-01 20:29:33 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง คุณเจษ porkxxxx เสร็จแล้ว
28 2021-01-01 15:49:57 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง Phiphat Ae aetaxxxx เสร็จแล้ว
27 2020-12-28 18:50:10 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง zee taymxxxx เสร็จแล้ว
24 2020-12-25 18:14:14 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง ฟิวจ้าา fewzxxxx เสร็จแล้ว
23 2020-12-25 09:07:49 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง ต่อนิคม panyxxxx เสร็จแล้ว
21 2020-12-23 23:24:39 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง อุเทน ten7xxxx เสร็จแล้ว
20 2020-12-21 23:33:29 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง Satirt nutlxxxx เสร็จแล้ว
19 2020-12-19 03:48:24 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง ผมเองครับ jinjxxxx เสร็จแล้ว
18 2020-12-19 03:48:20 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง จงจง kongxxxx เสร็จแล้ว
17 2020-12-19 03:48:17 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง บอส bossxxxx เสร็จแล้ว
16 2020-12-19 03:48:13 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง ตี๋ nongxxxx เสร็จแล้ว
15 2020-12-19 03:48:09 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง คิว lnwkxxxx เสร็จแล้ว
14 2020-12-19 03:47:59 รับอัพยศ ทุกยศจนถึง 5 ดาวเหลือง บาส btskxxxx เสร็จแล้ว

รีวิวการอัพยศ